Linkovi

Politika EU prema susjedima


Nedavno su u Washingtonu zvaničnici EU predstavili viziju pomoći susjednim zemljama. Riječ je o Programu EU zvanično nazvanom Politika prema susjedima. Ko su susjedi i kakva je ta politika?

Sjedinjene Države i EU zajedno učestvuju sa blizu 80% od ukupne globalne pomoći za razvoj. Same Sjedinjene Države izdvajaju četvrtinu ukupne pomoći u svijetu, a 25 zemalja članica EU i Evropska Komisija 50%.

Posebnu pomoć EU usmjerava zemljama susjedima, od ekonomske do pomoći u političkim i drugim reformama kroz program koji je zvanično nazvan “Politika EU prema susjedima”.

Bertin Martens, iz Evropske Komisije objašnjava da se tom politikom nastoji susjedima, kojima EU još uvijek ne može ponuditi puno članstvo, pružiti šansa za tiješnju suradnju sa EU u političkim, sigurnosnim i ekonomskim poslovima.

Bertin Martens:
To su privilegovani odnosi sa ciljem da se do odredjenog stepena povoljnosti koje su nove članice dobile priključenjem EU prošire i na susjedne zemlje.

On kaže da takvi odnosi dprinose izgradnji zajedničkih vrijednosti, i nose sigurnosnu dimenziju.

Bertin Martens:
Mi, takodjer, želimo spriječiti stvaranje novih granica. Mi ne želimo da EU postane tvrdjava, i isključi ostatak svijeta. Mi želimo osmozu sa našim susjedima.

Jedan od ciljeva Politike EU prema susjedima je postepena integracija susjednih zemalja u unutarnje tržište EU. U tu svrhu će EU, kaže Martens, tokom narednih pet godina investirati 11 milijardi eura.

Naravno da vas zanima gdje su tu zemlje Zapadnog Balkana. E, njih nema jer je na summitu EU u Solunu 2003. rečeno da su balkanske zemlje potencijalni kandidati za puno članstvo i to ih isključuje iz Politike prema susjedima.

I dok granice EU još nisu definirane, susjedi su identificirani, barem za sada. Sporazum Politike prema susjedima do sada je podpisan sa Ukrainom, Moldavijom, i zemljama Sjeverne Afrike – Marokom, Tunisom i Alžirom.

Ukraina je izrazila želju za punim članstvom u EU, medjutim Unija za sada tom zapadnom ruskom susjedu nudi samo status susjeda EU, ali kako kaže gospodin Marten to ne mora tako i ostati.

Bertin Martens:
Nije za sada jasno da li postoje izgledi da se proces izgradnje susjedskih odnosa pretvori u proces pridruživanja. Za sada je on isključen i mi smo Ukraini rekli – Znamo da imate ambicija, ali što se nas tiče ne još, molim vas.

On kaže da EU treba ostvariti značajniji razvoj kako bi osigurala uspjeh posljednjeg vala novog proširenja, ali zemlje kao Ukraina su korak bliže EU i samim ulaskom u proces Politike prema susjedima.

Što se tiče Sjedinjenih Držva, u više navrata je isticano da Amerika želi da vidi Evropu cijelu i slobodnu, i u tom smislu su Sjedinjene Države pozvale EU da ubrza integracijski proces sa Ukrainom.

BiH i druge zemlje Zapadnog Balkana su u mnogo povoljnijem položaju. Za njih je EU otvorila vrata, ali prag moraju same preći, EU ih neće unijeti preko praga.

XS
SM
MD
LG