Linkovi

Sjedinjene Države jačaju vezu diplomacije i medjunarodne pomoći


Da bi američka medjunarodna pomoć bolje odgovorila ključnim ciljevima američke diplomacije, Condoleezza Rice je najavila potpunu reorganizaciju. Promjene imaju za cilj bolje povezivanje, bolju koordinaciju, i usaglašenost američke diplomacije i američke financijske pomoći inostranstvu.

Sjedinjene Države reorganiziraju medjunarodnu pomoć, kako bi ostvarili bolju koordinaciju izmedju Američke agencije za medjunarodni razvoj – USAID, State departmenta, Kongresa i drugih agencija za medjunarodnu pomoć. Ključne promjene u organizovanju američke medjunarodne pomoći, jučer poslije podne je u Washingtonu saopćila državni sekretar, Condoleezza Rice.

Objašnjavajući promjene u organiziranju medjunarodne pomoći, gospodja Rice je podsjetila da je predsjednik Bush prije godinu dana u svom drugom inauguralnom govoru, izložio principe slobode i demokracije koji vode američku vanjsku politiku. Predsjednik je postavio jasan cilj naše misije i da bi to postigli Amerika treba jasnu i snažnu diplomaciju, koja neće samo izvještavati o svijetu, nego težiti promjenama u tom svijetu.

Tu diplomaciju mi nazivamo diplomacijom promjena, rekla je Condoleezza Rice, dodajući da takva diplomacija podrazumjeva rad sa partnerima širom svijeta na izgradnji samoodrživih demokratskih država čije će vlade odgovarati potrebama svojih ljudi i odgovrno se ponašati prema medjunarodnim obavezama. Diplomacija promjena svoje korjene ima u partnerstvu, ne u patronstvu, u tome da radite sa ljudima, a ne da radite za njih. Mi nastojimo da američku diplomatsku moć koristimo kako bi pomogli ljudima da izgrade bolji vlastiti život, da izgrade vlastitu državu, i promjene vlastitu budućnost. Američka financijska pomoć svijetu je udvostručena u posljednjih pet godina.

Gospodja Rice je ponovo naglasila stajalište administracije predsjednika Busha da je u današnjem svijetu sigurnost Sjedinjenih Država povezana sa sposobnošću vlada drugih zemalja da efikasno i pravdeno vladaju, dodajući da, shodno tome, američka pomoć inostranstvu mora pomoći ljudima da dodju do takvog rezultata. Sredstva koja u tu svrhu izdvajamo treba da pomognu zemljama u razvoju da ojačaju sigurnost, da konsoliduju demokraciju i unaprijede život svojih ljudi.

Da bi američka medjunarodna pomoć bolje odgovorila ključnim ciljevima američke diplomacije, Condoleezza Rice je najavila potpunu reorganizaciju. Nakon četiri godine odgovaranja na terorističke napade i rata protiv terorizma, vrijeme je da se sagleda sama struktura država kojima se pruža pomoć, da im se pomogne u institucionalnim promjenama kako bi odgovorili izazovima sa kojima će se susresti u decenijama koje dolaze, stajalište je administracije predsjednika Busha.

Promjene imaju za cilj bolje vezivanje, bolju koordinaciju, ili usaglašenost američke diplomacije i američke financijske pomoći inostranstvu. U tom smislu gospodja Rice je najavila uspostavljanje funkcije Direktora za medjunarodnu pomoć unutar State departmenta, najavljujući da će Randall Tobias, koji sada vodi američku pomoć Africi u borbi protiv AIDS-a, biti nominiran na to mjesto od strane predsjednika Busha. On će istovremeno biti administrator USAID-a, i tu agenciju tješnje vezati za State department. Naime, Tobias će kao direktor agencije biti u funkciji pomoćnika državnog sekretara i direktno odgovarati Condoleezzi Rice, a sam će biti odgovoran za koordiniranje i objedinjvanje rada svih američkih agencija za medjunarodnu pomoć.

Zajedno sa najavljenom reformom, Condoleezza Rice je saopćila da Amerika svoju diplomaciju sa područja Evrope, kao i američku pomoć inostranstvu sada fokusira na Srednji Istok i Južnu Aziju, podsjećajući da je Evropa, izmedju ostalog i uz znatnu američku pomoć, kroz NATO i USAID, doživjela značajnu tranziciju u pravcu jedinstvene, demokratske i slobodne Evrope koja živi u miru zasnovanom na denmokratskim vrijednostima.

XS
SM
MD
LG