Linkovi

EU sprema crnu listu za nedovoljno bezbjedne avio kompanije


Evropska unija je napravila konaccni korak prema formiranju "crne liste " nepouzdanih avio-kompanija- Vijeche ministara EU je objavio kakko usvaja naccelo uspostavljanja liste avio prevoznika koji su, zbog svoje nepouzdanosti i losse reputacije nepozzeljni na evropskom tlu. Sve one avio-kompanije koje nisu u moguchnosti da isposstuju evropske standarde sigurnosti leta i putnika, nachi che se na "crnoj listi' koja che vazziti na cijelom podruccju Evropske unije,saopssteno je danas u Briselu.

Vijeche EU je uvjerenja da treba na svaki nacin poboljssati prava putnika, tako ssto che biti informisani detaljima vezanim za avio-prevoznika- njegove karakteristike i eventulane 'negativne poene" koje je stekao od strane Evropske agencije za sigurnost letenja, nacionalnih letacckih asocijacija ili evropskih civilnih aerodroma.

Osnovni princip za formiranje evropske liste nepozzeljnih avio-prevoznika, biche podaci koji pristizzu od zemalja cclanica i njihoog dosadassnjeg iskustva sa kompanijama koje prevoze putnike u avio-saobrachaju. Evropska komisija che, najkasnije u roku od jednog mjeseca nakon prijema svih
potrebnih podataka o konkretnom avio-prevozniku, odlucciti, uporedjujuchi njegove karakteristike sa evropskim pravilima, da li che se kompanija nachi ili ne na "crnoj listi".

Kljuccni kriterijumi za to su podaci da li postoje dokazana krssenja sigurnosnih pravila, ili je u pitanju nedostatak volje ili moguchnosti uprave kompanije da otkloni uoccene sigurnosne nedostatke.

Planira se da barem svaka tri mjeseca lista nepozzeljnih avio-pevoznika bude revidirana, u skladu sa posstivanjem aktuelnih sigurnosnih standarda unutar EU. To. prakticcno, znacci , da che, kvartalno, neke od kompanija biti skidane, a neke pridodate "crnoj listi".

Putnici che morati imati priliku da budu informisani o tome ko ih prevozi, naglasava se u danassnjoj odluci Vijecha EU, gdje se takodje podvlacci da che svi oni, cciji avio-prevoznici budu pridodati "listi nepozzelnih" od trenutka kupovine karte do samog leta, imati pravo na novccanu nadoknadu i/ili odgovarajuchu zamjenu leta.

Occekuje se da che ova odluka Vijecha EU o formiranju evropske "crne liste" avio-prevoznika, stupiti na snagu do poccetka 2006. godine i biche obavezujucha za sve aerodrome i cclanice Unije.

Nekoliko evropskih nacija je vech usvolilo vlastite "crne liste" kojima se, iz sigurnosnih razloga, za odredjene avio-kompanije zabranjuje slijetanje na aerodrome na njihovoj teritoriji.


XS
SM
MD
LG