Linkovi

Olly Rehn osobno otvara pregovore BiH s Unijom


Danas je BiH dobila "zeleno svjetlo" Vijeca ministara za poccetak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju-pregovori poccinju u petak, 25. novembra, kada ce u Sarajevo doc komesar za prossirenje, Olli Rehn.

Dakle, sve nedomice oko datuma poccetka pregovora Brisela i Sarajeva su otkonjene- pregovori o obliku prvog ugovornog odnosa Unije i BiH, Sporazuma o stabilizaciji i pridruzzivanju poccinju krajem ove sedmice, u petak, 25. novembra. Njihov pocetak ce oznacciti, simboliccno, posjeta komesara za prossirenje Olli Rehna Sarajevu, a u Evropskoj komisiji predvidjaju- naredne godine u ovo vrijeme
se moze occekivati i njihovo zakljuccenje.

Odluci o putu komesara Rehna u BiH prethodio je stav Vijeca ministara EU da Komisiji treba dati autorizaciju za pregovore "ssto je prije moguce". Vijece je ovom prilikom ocjenilo da se zemlja, na 10-tu godissnjicu Daytona, dovela u priliku da zapoccne prvi ugovorni aranzzman sa Unijom, nakon kojega bi trebao slijediti kandidatski status i konaccni pregovori o punopravnom cclanstvu u evropskoj asocijaciji drzzava.

Naglasseno je, uz ovo, da ce kvalitet i, konaccno, duzzina pregovora ovisiti od brzine kojom se u zemlji budu primjenjivale refome- od policiskih do pune saradnje sa Hagom.

Sasvim jasno je naglasseno da se od Sarajeva occekuje da u najskorije vrijeme okoncca "hassku priccu" a transfer u Tribunal Karadzzicha i Mladicha se podvlacci kao jedan od kljucnih uslova za prijelazak u narednu fazu integracijskog procesa.

Konacccno, analizirajuci misiju Viskog predstavnika, ministri EU su odali riznanje radu lorda Ashdowna, i najavili da ce njegov nasljednik na toj funkciji imati titulu i ulogu Specijalnog predstavnika EU, ssto ce, prakticcno, znacciti fokus na nove okolnosti i novi kvalitet odnosa EU i BiH.


XS
SM
MD
LG