Linkovi

Dva puta više nepismenih žena nego muškaraca


Siromaštvo se nikada neće smanjiti sve dok se zemlje ne suprotstave diskriminaciji žena kaže se u najnovijem izvještaju Ujedinjenih nacija pod naslovom Izvještaj o stanju svjetske populacije. Mi siromaštvo ne možemo učiniti prošlošću sve dok ne zaustavimo nasilje nad ženama i djevojkama izjavila je izvršna direktorica fonda Ujedinjenih nacija za populaciju Thoraya Ahmed Obaid, prilikom objavljivanja izvještaja. Mi ne možemo učiniti siromaštvo prošlošću, rekla je gospodja Obaid “ sve dok žene ne budu imale puna, gradjanska, kulturološka, ekonomska i politička prava.

Dugo vremena nasilje i diskriminacija žena kaže se u izvještaju Ujedinjenih nacija bili su obavijeni šutnjom. U Egiptu naprimjer devedeset-četiri procenta žena koje su bile ispitane smatrale su da je prihvatljivo da ih tuku muški članovi njihove porodice, kao što je to mislio devedeset-jedan procenat u Zambiji i devedeset procenata u Etiopiji.

Neznanje i nepismenost čine život još jadnijim za žene i djevojčice. Više od pola miliona žena godišnje umre od komplikacija vezanih za trudnoću koje se mogu spriječiti. Polovina od četrdeset-miliona ljudi u svijetu, zaraženih H-I V/AIDS-om su žene. U sub-saharskoj Africi žene su većinom te koje su zaražene. Mogo više djevojčica nema mogućnosti za obrazovanje koje je dostupno dječacima. Šest-stotina-milona-žena širom svijeta je nepismeno u poredjenju sa tri stotine-milona muškaraca.

Predstavnik Sjedinjenih Država u UN-oj Komisiji za pitanje položaja žena, ambasador Ellen Saurbrey je napisala da nijedna zemlja ne može napredovati kada žene nemaju pravo glasa i kada se krše njihova prava.

Sjedinjene Države su bile na prvim linijama u činjenju svijeta slobodnijim i naprednijim za sve ljude. Poboljšavanje položaja žena je ključni dio tog nastojanja. Sjedinjene Države pokušavaju da promijene stanje sa otprilike pedeset-pet mliona dolara koje je najavio predsjednik George W. Bush koji će biti upotrijebljeni da se potpomognu prava i ovlaštenja žena u Africi.

Ova inicijativa će ohrabriti žene u četiri afričke zemlje tako što će ojačati zakonske i obrazovne potencijale na zaštiti žena i djevojčica.

Vlada Sjedinjenih Država takodjer donira pedeset miliona dolara koji će biti iskorišteni za borbu protiv nasilja nad ženama u Darfuru, Sudanu, putem veće humanitarne pomoći, primjene zakona i pravde, suprotstavljanjem iseljavanju i putem media.

Na ovaj način Sjedinjene Države rade, kao što je rekla američki državni sekretar Condoleezza Rice da se uveća realnost mogućnosti, unaprjedjenjem položaja žena širom svijeta, da pomognu ženama da postanu punopravni učesnici u svojim društvima putem programa kojima se uvećavaju učešća žena u politici i ekonomske mogućnosti i da čine obrazovanje i zdravstvenu zaštitu dostupne ženama i djevojčicama.

XS
SM
MD
LG