Linkovi

Ozon nije najbolnija tačka zagadjenja zraka


Istraživači i naučnici iz cijelog svijeta su se sakupili u Cordobi, u Španjolskoj, na trinaestu godišnju konferenciju o zagadjenju zraka.Analitičari kažu da se mnogo više pažnje mora posvetiti jednoj posebnoj vrsti zagadjenja zraka koja ima negativne posljedice po ljudsko zdravlje. Oni takodjer kažu da najgore zagadjenje dolazi iz Azije, usljed nekontrolirano brzog ekonomskog rasta u Kini, Indiji i nekim drugim azijskim zemljama.

Postoje mnoge vrste aero-zagadjenja, medjutim oni zagadjivači koji su počeli uništavati ozonski omotač već godinama zaokupljaju pažnju medija. Stručnjak za zagadjenje zraka, Alan Krupnick iz grupe Izvori za budućnost, kaže da je to medjutim pogrešno:

Doktor Alan Krupnick: Literatura o epidemijama ukazuje na to da su partikule zagadjivača u zraku mnogo opasnije za ljudsko zdravlje nego ozon, i stoga već dugo govorim onima koji hoće saslušati, da je potrebno da uložimo puno više intelektualne energije u smanjenje štetnih partikula, a malo manje energije u smanjenje ozona.

Sastav partikula je velikoga raspona - on može biti fina prašina, ćadž, može biti mikroskopske veličine, ili da se vidi golim okom. Partikule stvaraju energetski pogoni, automobili, kamioni, gradjevinski radovi, i veliki broj drugih izvora. Ako partikule udju u pluća, mogu čak biti i smrtonosne. Howard Fox iz grupe Pravda za Planetu, kaže:

Howard Fox: Te partikule ubijaju i čine bolesnim na desetke hiljada Amerikanaca.

Zagadjenost partikulama može ostati u zraku nedjeljama. Još jednom Howard Fox:

Howard Fox: Zagadjenost zraka ne poštuje granice, ono se širi.

Sve je veća zabrinutost zagadjenošću koja dolazi iz Azije, gdje je došlo do ogromnog ekonomskog rasta u relativno kratkom periodu.

Doktor Alan Krupnick: Mislim da je jedan od velikih problema u Kini i Indiji, i drugim zemljama u razvoju, nedostatak institucijskih kapaciteta - što obično nemaju političke volje, ili iskustva, ili ne žele ili nemaju novaca za zaštitu okoline.

Ipak, nije sve tako crno. Mexico City, koji je bio poznat po što je imao zrak izuzetno lošeg kvaliteta, je proveo značajna poboljšanja.

Doktor Alan Krupnick: Emisija sumpor-dioksida, što je bio veliki rizik za zdravlje, je znatno smanjena, za oko 70 posto od 1980. te tako što je smanjen nivo sumpora u gorivu. To je postignuto prebacivanjem na goriva koja stvaraju električnu struju, prirodni gas na primjer.

Stručnjaci kažu da se puno toga može učiniti da bi se smanjila zagadjenost zraka i drugdje, ukoliko vlade i kompanije u cijelom svijetu ozbiljno pristupe pronalasku rješenja za ovaj problem.

XS
SM
MD
LG