Linkovi

Korupcija: BiH uznapredovala u kategoriju ”zelenih država“


Prema glavnim nalazima u studiji Svjetske banke, politička volja je ključ za postizanje napretka u borbi protiv korupcije.

Direktor odjela Svjetske banke za borbu protiv korupcije Daniel Kaufmann kaže da se korupcija može naći svugdje, ali da zemlje koje se smatraju najmanje korumpiranim, a njih predvodi pet nordijskih zemalja i Novi Zeland, imaju nekoliko zajedničkih crta: veliko poštivanje ljudskih prava, političku stabilnost, efikasnu birokraciju vlade, politiku otvorenog tržišta i jaku vladavinu zakona. Gospodin Kaufmann kaže da je jedan od ključnih nalaza to da je u zemljama u razvoju u kojima je nivo korupcije nizak, životni standard veći i do 300 procenata. Osim toga, zemlje koje čine napredak u borbi protiv korupcije privlače više stranih investiranja. Daniel Kaufman kaže da ima smisla zemlje svrstavati u grupe na osnovu korupcijskog indeksa i da je moguće mjeriti trendove u proteklih osam godina. On daje primjere zemalja koje su učinile korak nazad i takozvanih zelenih zemalja koje su postigle napredak u borbi protiv korupcije.

Obala slonovače, Zimbabve, Nepal, Centralnoafrička republika, Kirgistan, Venezuela i Bjelorusija su u grupi koja je u velikoj mjeri u suprotnosti sa zelenim zemljama, za koje možemo sa velikim stepenom uvjerenja reći da su postigle značajan napredak--to su na primjer neke zemlje bivše Jugoslavije, BiH, Slovačka republika, Gana, Indonezija, kaže gospodin Kaufmann.

Dobre vijesti za zemlje u razvoju je da se sa jakom i održivom akcijom protiv korupcije značajan napredak može zabilježiti za samo šest do osam godina. U svojoj prezentaciji, direktor odjela Svjetske banke za borbu protiv korupcije međutim zaključuje da su protekli napori u borbi protiv korupcije ipak imali samo pomiješane rezultate.

U proteklih osam godina nismo vidjeli značajno poboljšanje, te je ovaj izvještaj otvoren poziv na akciju, kaže Daniel Kaufmann. Iz Washigntona, Amra Alirejsović, Glas Amerike.

XS
SM
MD
LG