Linkovi

Incidenti iz Bileće i Manjače i dalje tema dana


U saopćenju iz kabineta ministra obrane BiH, Nikole Radovanovića,daje se kratko pojašnjenje o sadržaju izvještaja koje je uputio ministar obrane RS Milovan Stanković, te daju,također kratke, upute koje dalje korake treba poduzeti ministarstvo obrane RS u rasvjetljavanju incidenata na Manjači i u Bileći.

Između ostalog, ministar obrane RS naredio je da 99 regruta za koje je utvrđeno da nisu na odgovarajući način potpisali tekst zakletve ,da zakletvu ponove. Ukoliko neko od ovih lica ni na ponovljenoj ceremoniji ne potpiše tekst zakletve ili ne uloži prigovor savjesti, bit će im prekinuto dalje služenje vojnog roka i preduzete dalje mjere u skladu sa relevantnim zakonima. NADALJE, ministar će Vladi RS predložiti obustavljanje pripreme i pozivanja na obuku, vojnih obveznika generacije august 2005. Istovremeno, državno ministarstvo obrane podsjeća ,u odnosu na pomenuti prijedlog, da su regrutacija i obuka vojnika, shodno Zakonu u obrani BiH, u nadležnosti entitetskih ministarstava. Ministarstvo obrane BiH,očekuje od Ministarstva obrane RS da u narednom periodu u okviru svojih nadležnosti ,nastavi rad na utvrđivanju činjeničnog stanja i odgovornosti pojedinaca u vezi sa predmetnim incidentima.

U medjuvremenu je visoki predstavnik za BiH Paddy Ashdown,zatražio je danas od Premijera RS Pere Bukejlovića, da bez odlaganja sazove Radnu grupu za Srebrenicu. Razlog ovog zahtijeva leži u zabrinutosti Visokog Predstavnika zbog nesuradnje ministarstava unutarnjih poslova i obrane RS i samim tim, ometanja rada Radne grupe za Srebrenicu.

Ministarstvo unutarnjih poslova mora do 31 maja dostaviti podatke o nekoliko stotina ljudi koji su se nalazili u Srebrenici u julu 1995, a koji su bili pod direktnom ili indirektnom nadležnosti RS! Radna Grupa mora utvrditi razloge za neadekvatan odgovor Vojske RS,koja nije navela imena osoba razmještenih u jedinicma koje su počinile masakr u Srebrenici.Također,mora biti kompletiran spisak imena osoba koje se povezuju sa masakrom, a koje su trenutno zaposlene u institucijama BiH ili RS-a,koji će biti dostavljen tužiocu BiH i Haškom Tribunalu!

XS
SM
MD
LG