Linkovi

Strazbur: BiH duboko podjeljena, krhke političke stabilnosti


Europski parlament u danas usvojenoj rezoliciji konstatira da devet godina nakon Daytona, BiH i dalje ostaje sa neriješenim ključnim problemima, duboko podijeljena, "krhke" političke stabilnosti.

Konstatira se da zemlji hitno treba nova politička inicijativa, bazirana na stvarnom učešću sva tri naroda u njoj, gradeći održiv mir i susjedstvo. Cijelom regionu se poručuje da treba jačati suradnju sa Hagom, poštivanje ljudskih prava, borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Prisustvo EU u zemlji, i kao vojne misije, značajno je i za Brisel i Sarajevo, - ovi durgi bi trebali iz toga izviući garancije da su u europskoj agendi u dogledno vrijeme.

Parlamentarci iz Strazbura, pozdravljajući posljednje predaje, pozivaju vlasti RS da u potpunosti suradjuju sa Hagom, želeći što prije vidjeti ispunjenje tog ključnog uvjeta za prijem BiH u Partnerstvo za mir - zato pozivaju bh vlasti na svim nivoima, pravoslavnu crkvu i sve odgovorne da učine sve kako bi se Karadžić i Mladić našli pred Sudom.

Europski parlament je mišljenja da zemlji još uvijek treba Visoki predstavnik- medjutim, od njega se traži veća transparentnost, posebno u svjetlu potrebe prelaska nadležnosti na državne organe vlasti.

Uz sve načelne stavove o ubrzavanju integracijskog procesa, čiji dobar dio je upućen i na adresu Brisela, Parlament konkretno poziva Vijeće i Europski komisiju, da sa BiH i cijelim balkanskim regionom sačine zajedničku strategiju kontrole granica, što bi trebalo uključiti i mišljenje o posljedicama mogućeg ublažavanja viznog režima prema Balkanu. Taj bi posao trebao biti gotov do kraja ove godine, kada bi se konačno razjasnilo da li je region spreman za korake prema bezviznom režimu sa zemljama Unije.

EU treba, mišljenje je zastupnika EP, obezbijediti jasnu agendu integracije zemlje i cijelog Balkana, gdje bi svaki korak bio utvrdjen i nagradjen. Sa druge strane, države regiona mogu same sebi znatno pomoći, kao i cijelom integracijskom procesu, ukoliko u punoj mjeri suradjuju sa Hagom, rade na povratku izbjeglih i interno raseljenih, pošutuju ljudska prava i prava manjina, aktivno i uspješno se bore protiv korupcije, organiziranog kriminala, trgovine ljudima, oružjem i drogom.

XS
SM
MD
LG