Linkovi

BiH-nedovršen posao


U odboru za međunarodne odnose Zastupničkog doma američkog kongresa u srijedu je održano saslušanje pod naslovom BiH-nedovršen posao. Govornici su bili Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanske zaklade za demokraciju pri Marshalovom fondu, Gerard Toal, regionalni direktor postdiplomskog programa za međunarodne studije Virdžnijskog politehničkog instituta i Bruce Hitchner, predsejdatelj dejtonskog projekta pri univerzitetu Tufts. Kongresno saslušanje pratili Amra Alirejsović i Slobodan Svrzo.

Današnje saslušanje otvoreno je konstatacijom da BiH tek mora postati održiva zemlja i da se još dosta toga mora postići kako bi se ona stabilizirala. Sudionici su saglasni u mišljenju da međunarodna zajednica i Sjedinjene države moraju kontinuirano ostati angažirane u BiH. Naglašeno je da je jedna od glavnih prepreka na putu BiH ka Briselu nedostatak suradnje s haškim tribunalom i predaja glavnih osumnjičenika, prvenstveno Radovana Karađića i Ratka Mladića. Bilo bi suprotno politici Bushove adminisitracije o širenju demokracije u svijetu, ukoliko ne uspijemo ispuniti odredbe Dejtona, moglo se čuti danas u američkom kongresu.

Ivan Vejvoda je tom prilikom naglasio da je zapadni Balkan još uvijek neintegrirani dio Evropske unije i da je ključno pitanje podržati one koji su okrenuti ka reformama. On je rekao da bi Sjedinjene države morale ostati angažirane, jer se na njih gleda kao na krajnjeg garantora.

Gerard Toal, koji se u svom istraživanju fokusira na pitanje povratka izbjeglih i raseljenih osoba je rekao da je međunarodna zajednica proglasila pobjedu isuviše rano kada se govori o tom pitanju. On je također rekao da postoji egzistencijalna kriza republike Srpske zbog pitanja suradnje s Hagom. Ono što je sada BiH potrebno je nova ustavna struktura koja je spremna za ulazak u Evropsku uniju. Možda bi se trebao organizirati referendum u kojem bi stanovnici BiH sami odlučili Dejton i stagnacija ili Brisel i napredak, rekao je Gerard Toal.

Bruce Hitchner je naglasio da međunarodna zajednica mora pomoći ustavnim reformama u BiH u naredne dvije godine, te da se buduća uloga međunarodne zajednice, prvenstveno ureda visokog predstavnika, mora smanjiti. Ustavne reforme ne može nametnuti međunarodna zajednica-stanovnici BiH moraju to sami učiniti, ali im je u tome potrebna pomoć.

Na pitanje da li u BiH postoje elementi al-Qaide, Bruce Hitchner je rekao da je u prošlosti navođeno da ti elementi postoje, ali da je međuanrodna zajednica veliki dio uložila na pogranične kontrole i obavještajne službe u tom dijelu svijeta i da se ne bi moglo reći da u BiH postoji takva vrsta prijetnje. Profesor Toal je dodao da se neke grupe koriste islamskim fundamentalizmom i pitanjem bin Ladena kako bi služili vlastitim interesima i postizali vlastite ciljeve, te da se mora prepoznati i razaznati takva vrsta situacije. Gospodin Vejvoda je rekao da postoji potreba za tješnjom suradnjom lokalnih sa američkim i obavještajnim službama Evropske unije.


XS
SM
MD
LG