Linkovi

Etnička i vjerska diskriminacija u BiH


Bosna i Hercegovina još uvijek pati od snažne rasne, etničke i vjerske diskriminacije, upozorava posljednji izvještaj Vijeća Europe.

Ekspertno tijelo Vijeća, Europske komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije, ukazuje da su uočeni problemi - diretna i indirektna diskriminacija, čiji slučajevi se bilježe u školstvu, zapošljavanju te pristupu zdravstvenim službama, direkna posljedica činjenice da etnički koncipirane političke partije provode nacionalističku politiku.

Ako se odaje priznanje za brojne pozitivne korake koji su učinjeni u borbi protiv rasizma i netolerancije, kao što je bilo potpisivanje Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, te skoro okončanje povratka imovine izbjeglim i raseljenim, u danas objavljenom izvještaju Vijeća Europe se upozorava da zabrinjavajući primjeri sa terena ugrožavaju gotovo sve stanovnike države, suočene sa inače teškim post-ratnim socijalnim i ekonomskim prilikama.

Posebno se upozorava na nezavidnu situaciju "manjinskih povratnika", kao i populacije Roma. U suštini, zabrinjava činjenica da postoji snažna veza izmedju uživanja prava i etničke pripadnosti - to čini teškim život pripadnicima manjina, onima koji ne pripadaju dominantnim etničkim grupama, od lokalnog do nacionalnog plana, posebnom kada nastoje upotrijebiti svoja prava i mogućnosti koje postoje "na papiru".

Komisija Vijecha Europe preporučuje vlastima Bosne i Hercegovine da poduzmu akcije u nekoliko pravaca - jedan od njih je "fino dotjerivanje" postojećih zakona protiv rasizma i diskriminacije; odmah uz to se traži i da se osigura etnička različitost onih koji rade u političkim i sudskim institucijama i državnoj administraciji.

Mora se popraviti položaj Roma, a posebno se naglašava potreba angažiranja bh vlasti na zaštiti prava manjina. Sav taj angažman mora imati jedinstven cilj - odmicanje od pristupa gradjenog na etničkoj pripadnosti, a približavanje pojmu pripadanja bh demokratskom prostoru.

XS
SM
MD
LG