Linkovi

EU smanjenje vojne snaga u BiH


Danas je iz Brisela put Sarajeva upućeno još jedno upozrenje da je provodjenje svih reformi, naročito policijskih, nezaobilazan uslov za zaključenje prvog ugovornog odnosa sa Evropskom unijom. Sa druge strane, Evropljani su, zbog poboljšanih sigurnosnih uslova na terenu, spremni da povuku značajnije vojne snage iz BiH.

Gotovo da se više ne smatra viješću poruka kakvu put Sarajeva i danas upućuju članovi Vijeća ministara EU koji upozoravaju, ko zna koji put, da tek uz puno provdjeje neophodnih reformi BiH može napredovati u intregracijskom procesu. Najkonkretnije, neporovodjenje policijskih reformi je ključna prepreka zaključenju Spporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Danas je poručeno da će u skoro vrijeme Vijeće ministara, zajedno sa Evropskom komisijom, da stavi na sto sve što je u medjuvremenu uradila ili nije uradla bh strana tokom pregovora, a što je od nje traženo. Svi rezultati će biti vrednovani prema zaključima Vijeća ministara EU od decembra prošle godine, gdje, pored ostalog, puno provodjenje reforme policije, javne uprave i javnog informativnog servisa, stoje u vrhu obaveza Sarajeva. Ukupna ocjena će biti presudna za odluku da li zaključiti ili ne Sporazum sa BiH.

Nešto izvjesniju sudbinu imaju evropske vojne snage u zemlji - one će doživjeti transformaciju i, s obzirom na, kako se danas konstatuje u
Briselu, nove, poboljšane, sigurnosne uslove u BiH, očekuje ih značajna redukcija. Plan koji je sačinjen u uredu Visokog predstavnika EU, Javiara Solane, predvidja da se do maja naredne godine broj pripadnika Althea-e svede na skoro simboličnih 2.500 - medjutim, konačnu odluku o tome će donijeti Političko- sigurnosni komitet EU i to, kako se najavljuje, najkasnije do kraja februara 2007. godine, kada će, koordinirano, biti jasnija i subina misije Visokog predstavnika medjunardone zajednice, odnosno, prošireni obim evropskog angažovanja u zemlji.

XS
SM
MD
LG