Linkovi

Samit u Sarajevu: Žene muslimanke su više izložene islamofobiji


U Narodnom pozorištu u Sarajevu upriličen je nastavak prvog Evropskog samita o islamofobiji. Dr Amina Easat – Daas sa univerziteta u Astonu u Beligiji, istaknula je da su u Belgiji, naročito Bruxellesu, najveći predmeti islamofobije žene.

Dr Easat – Daas govorila je također o tome kako je pojava islamofobije u Belgiji povećana nakon 22.marta, kada je na aerodrom u Bruxellesu bačena bomba. Ona je navela da je, prema izvještajima relevantnih institucija u Belgiji, islamofobija najviše prisutna kroz internet gdje se putem emailova pišu i šalju govori mržnje, a žene s marama su najčešće mete.

«Izvještaji govore kako se mnogo osjeti islamofobska mržnja prema ženama muslimankama prilikom njihovo zapošljavanja. Ljudi se počinju izdvajati iz masa širokog belgijskog društva, pošto se osjete odbačeno jer je vidna diskriminacija. U posljednje vrijeme mnogo je prijava muslimanskih vjerskih institucija upravama policijskih snaga gdje su zavedeni slučajevi bacanja svinjskih glava u dvorišta džamija. «, naglasila je Dr Amina Easat – Daas koja je doktorirala na univerzitetu u Belgiji u Astonu na temu «Političko učešće muslimanki u francuskom društvu».

Jedna od osnivačica nevladine organizacije Islamic Human Rights Commission u Londonu, u Velikoj Britaniji, te pisac i istraživač, Arzu Merali u svom izlaganju je pričala o obrazovanju koje, kako ona smatra, treba više biti integrisano kroz zakon o pogledu protiv terorizma i da se , kako je Merali naglasila, ne koristi u svrhu profiliranja ljudi.

«Postoje zabilježeni slučajevu u velikobritanskom obrazovanju gdje su pisani upitnici djeci o tome u kojem se htjelo znati u kojeg Boga ta djeca vjeruju, a rezultat toga su bili paktovi djece koji su pridošle izbjeglice iz Libanona počeli zvati teroristima, a to prema agendi o nasilju nad ekstremizmom nije uopće dozvoljeno», kazala je Arzu Merali.

O pojavi i ozbiljnom problemu islamofobije u Nizozemskoj govorila je doktorica političkih nauka sa univerziteta u Amterdamu, Ineke Van Der Valk. Ona je navela kako je u ovoj zemlji fobija prema Islamu prisutna kroz različite pojave, ali islamofobija nije nikada prikazivana kao sistemski problem, već kao generalni problem rasizma.

«Islamofobija se u Nizozemskoj očituje kroz veliki jaz istraživanja i javnih iskustava, tj. prijavljenih slučajeva agencijama koje se bave protiv diskriminacije. Od 2009.godine, po zakonu, svaka općina u Nizozemskoj ima obavezu da svojim građanima pruži zaštitu protiv diskriminacije. Do 2015.godine zaprimljeno je 240 izvještaja slučajeva koji ukazuju na ovaj problem islamofobije kroz diskriminaciju», kazala je u svom govoru Dr.Van Der Valk, dodajući da se mora što hitnije prepoznati koncept islamofobije koja se sve više osporava.

Na samitu u Sarajevu je najavljeno da će evropski i američki politički, te akademski lideri i predstavnici civilnih društava, razmijeniti ideje i mišljenja te pokušati pronaći rješenja za islamofobične netrpeljivosti i antimuslimanske zločine iz mržnje u Evropi i svijetu. Rezultati ovog samita bi trebali biti objedinjeni u izvještaj, koji će biti prezentiran predstavnicima evropske politike.

XS
SM
MD
LG